מידע וזכויות

זכויות הורים מאמצים בביטוח לאומי

 חוברת המפרטת את זכויותיהם של הורים מאמצים בביטוח הלאומי

הנחיות ונהלים לתמיכה דפרנציאלית עבור תלמידים עם הפרעות פסיכיאטריות

נוהל של משרד הבריאות בנושא תסמונת אלכוהול מולדת

Please reload

עמותת פסיפס,

בית העמותות:

רח' סעדיה גאון 26 ת"א

עובדת סוציאלית מומחית באימוץ  

תמי לפיד- 052-2505930

ע.ר מספר 580521987

© 2019 by PSEIFAS Designed by nessy-design