top of page

אודות

תמי לפיד

היום ידוע כי הורות מאמצת שונה מהורות ביולוגית.  ילדים מאומצים הינם ילדים בסיכון גבוה מעצם חווית האימוץ והטראומות המוקדמות אותן חוו בראשית חייהם. חווית הנטישה והיותם מאומצים נוכחת בחייהם ומעצבת את זהותם. ההתמודדות של הילדים המאומצים ומשפחותיהם עם המציאות המורכבת שנכפתה עליהם מצריכה בצד תעצומות נפש, תמיכה ולווי מקצועי לאורך כל שלבי חייהם.  

מחקרים רבים מראים שלטראומות מוקדמות השפעה לטווח ארוך על התפתחות הילד. טראומה בעת הלידה, התעללות, הזנחה ופרידות מרובות, גורמים לשיבושים בהתפתחות הריגשית, הנוירולוגית והפיזיולוגית של הילד. מציאות מורכבת זו מצריכה גישה הוליסטית רב מקצועית אשר פסיפס מעניקה. 

פסיפס מציעה שירותים מגוונים למשפחות המאמצות שבהן ילדים שחוו טראומות מוקדמות וסובלים מקשיים שונים, הקשורים גם להיותם מאומצים. בתחילת הקשר עם המשפחה הפונה למרכז, מתקיים מפגש ייעוץ על מנת להמליץ על התוכנית הטיפולית. במקרה הצורך מופנית המשפחה למומחים מתחומים שונים, העובדים בשיתוף עם המרכז.

האחריות של החברה כלפי ילדים אלה אינה מסתיימת כאשר הם נמסרים לאימוץ. ממשלת בריטניה הגדירה בחוק ילדים מאומצים כילדים בסיכון גבוה ומקצה לאוכלוסיה זו משאבים ושירותים תומכים. 

פסיפס מהווה מרכז ידע ייחודי בתחום האימוץ, הפועל גם להעלאת מצוקת המאומצים ומשפחותיהם על סדר היום הציבורי.

היזמיות
פסיפס הוקם ע"י שתי עובדות סוציאליות מומחיות בתחום האימוץ בעלות ניסיון רב בכל ההיבטים העוסקים  בתחום האימוץ בארץ ובחו"ל.

נילי שלף - בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית. רוב עבודתה המקצועית התרכזה בטיפול בילדים בסכון. היתה פקידת סעד לחוק הנוער, אשר במסגרתו סייעה להגן על קטינים בסיכון בעזרת בתי משפט, עסקה בהוראת פקידי  סעד לחוק הנוער בבית הספר המרכזי של משרד הרווחה, מנחת קבוצות ומדריכת מנחי קבוצות, במשך 15 שנה  ניהלה את מחוז ת"א והמרכז של השרות למען הילד, עורכת רבעון "מדברים אימוץ" היחיד מסוגו בארץ המשמש  את קהילת האימוץ. נילי שלף התפטרה מהעמותה באוקטובר 2016. 

תמי לפיד - בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית, סיימה לימודי המשך בתחום האימוץ במסגרות שונות בלונדון TAVISTOCK CLINIQUE,FAMILY FUTURE  -  עבדה עם ילדים בסיכון במסגרת פנימיתית, עבדה בשרות למען הילד במחוז ת"א והמרכז במשך 13 שנה  והתמחתה בליווי תהליך האימוץ על כל שלביו: איבחון, הכנה, מסירת הילד למשפחה המאמצת וליווי לאחר האימוץ הן תינוקות והן ילדים גדולים ,ליווי של הורים ביולוגיים בתהליך המסירה לאימוץ, ליווי והכנה של מאומצים בוגרים בתהליך פתיחת תיק האימוץ לאחר גיל 18, הסברה על עבודת השרות למען הילד במסגרות ציבוריות שונות, חברת מערכת בעתון "מדברים אימוץ" מראשית דרכו.
 

bottom of page