top of page

הפרטים נקלטו בהצלחה, תודה! 

עובדת סוציאלית מומחית באימוץ:
תמי לפיד - 052-2505930

עמותת פסיפס,

בית העמותות:

רח' סעדיה גאון 26 ת"א

pseifas התחבר אלינו בפייסבוק

bottom of page