top of page

אהבת אם

סרטון הודי, זוכה פרסים רבים, שמסביר בדיוק מה זו אהבת אם.

לא כולם זוכים להעניק או לקבל אהבת אם, אהבה טהורה שלא תלויה בדבר, רגש עמוק שמלווה בקשר שמזין מוחות של חוקרים רבים. הסרטון לא ישאיר עין אחת יבשה 

bottom of page