Kids Running
Kids Drawing
Finger Painting
Short to Tall
Kids Blowing Bubbles
Father and Son
Proud Big Sister
Kids Blowing Bubbles
Happy Kids Huddle
Kids Painting
Giraffe at the Zoo
Potato Sack Race
Kids in Slide
Happy Kids
ייעוץ בהתמודדות עם מערכת החינוך
חדש - ייעוץ אישי בשוהם
חדש - טיפול בהבעה ויצירה

מרכז פסיפס הינו עמותה (ע"ר) ללא מטרות רווח, הפועלת על מנת לשפר ולקדם את איכות חייהם של ילדים מאומצים, הורים מאמצים ומשפחותיהם. 
בישראל, מרכז פסיפס הינו הגוף היחיד שנותן מענה כולל למשפחות מאמצות בשלבי הטרום והפוסט אימוץ.
המרכז מעמיד לרשות המשפחות המאמצות תמיכה וליווי מקצועי על ידי צוות רב מקצועי של מומחים בתחום האימוץ.
חלק מהפעילות במרכז מתבצעת בהתנדבות.
המרכז מלווה ע"י מעגל תומכים המורכב מהורים מאמצים, מאומצים בוגרים ואנשי מקצוע בתחום, המהווים צוות חשיבה ותמיכה בפעילות.

פרסומים
ספרים

המלצת המרכז - "מי אפרוח של אמא?" מאת לופט אילנה

פעילויות
  •  ייעוץ והדרכה הורית

  • קו חם

  •  הפנייה למומחים

  •  קבוצות תמיכה

  •  הרצאות

  •  קשר עם מערכת החינוך

  • יום כיף

עמותת פסיפס,

בית העמותות:

רח' סעדיה גאון 26 ת"א

עובדת סוציאלית מומחית באימוץ  

תמי לפיד- 052-2505930

ע.ר מספר 580521987

© 2019 by PSEIFAS Designed by nessy-design