top of page
Kids Running
Kids Drawing
Finger Painting
Short to Tall
Kids Blowing Bubbles
Father and Son
Proud Big Sister
Kids Blowing Bubbles
Happy Kids Huddle
Kids Painting
Giraffe at the Zoo
Potato Sack Race
Kids in Slide
Happy Kids
ייעוץ בהתמודדות עם מערכת החינוך
חדש - ייעוץ אישי בשוהם
חדש - טיפול בהבעה ויצירה
חדש - ייעוץ בראשלצ רמלה נס ציונה ורחובות

מרכז פסיפס הינ עמותה (ע"ר) ללא מטרות רווח, הפועלת בתחום אימוץ ילדים מנת לשפר ולקדם את איכות חייהם של ילדים מאומצים, הורים מאמצים.

מרכז פסיפס הינו גוף ייחודי מקצועי בתחום אימוץ שנותן מענה כולל למשפחות מאמצות הנמצאות בתהליך אימוץ, הן בשלבים שלפני אימוץ והן לאחר האימוץ, לאורך החיים כמשפחה מאמצת. תהליך אימוץ הינו מורכב ,ארוך ודורש משאבים רגשיים ונפשיים.

המרכז מעמיד לרשות המשפחות המאמצות תמיכה וליווי מקצועי, פעילויות מגוונות גם להעברת ידע בנושא אימוץ ילדים וגם מפגשים חברתיים למשפחות. הייעוץ והליווי ניתנים על ידי צוות רב מקצועי של מומחים בתחום האימוץ.

אימוץ ילדים ע"י חד הוריות התאפשר עד לפני כארבע שנים. אימוץ ילדים מרוסיה(ברית המועצות לשעבר) היה הכי נפוץ וכן מאוקראינה, ממולדובה, מגואטמלה ומרומניה. אימוץ תינוקות היה תמיד נדיר ומרבית הילדים היו מעל גיל שנה.

את מרכז פסיפס מנהלת עו"ס מומחית בתחום אימוץ ילדים ולצידה אנשי מקצוע נוספים מתחומים מגוונים, מרביתם עובדים בהתנדבות וביניהם מתנדבים גם הורים מאמצים ומאומצים בוגרים.

ספרים

המלצת המרכז - "מי אפרוח של אמא?" מאת לופט אילנה

פעילויות
  •  ייעוץ והדרכה הורית

  • קו חם

  •  הפנייה למומחים

  •  קבוצות תמיכה

  •  הרצאות

  •  קשר עם מערכת החינוך

  • יום כיף

bottom of page